Dossier Mpox

De adviezen voor de huisartsenpraktijk aangaande diagnostiek en behandeling van mpox (voorheen: monkeypox) zijn gebaseerd op informatie van het RIVM, bestaande NHG-Standaarden en de LCI-richtlijn Monkeypox, aangevuld met praktijkervaringen.

De inhoud sluit aan op de eerdere nieuwsberichten over mpox. De tekst is geschreven door medewerkers van het NHG (Team infectieziekten) op basis van onderlinge consensus, in afstemming met de Sekshag en experts van het RIVM. Voor de adviezen in het dossier geldt dezelfde disclaimer als voor de NHG-richtlijnen.

Afhankelijk van actuele ontwikkelingen worden deze adviezen, indien nodig, aangepast.

Kernboodschappen

 • Denk aan mpox bij een persoon met huidlaesies passend bij mpox of proctitis klachten die ontstaan zijn na 1 maart 2022, met name als deze persoon contact heeft gehad met een bevestigd geval of behoort tot MSM.  
 • Mpox is een meldingsplichtige ziekte groep B1. Dit betekent dat enkel een (laboratorium)bevestigd geval, binnen reguliere werktijden, gemeld dient te worden. Vermoedelijke gevallen hoeven niet (meer) gemeld te worden.
 • Aanvullend onderzoek is geïndiceerd bij patiënten waarbij mpox in de differentiaaldiagnose staat.
 • Bij vermoeden van mpox: draag minimaal handschoenen tijdens lichamelijk onderzoek en afname voor diagnostiek. Bij een hoestende patiënt of risico op spatten (bijvoorbeeld bij afname van een keeluitstrijk): draag handschoenen, schort, chirurgisch mondneusmasker type IIR en beschermende bril.
 • Beoordeel patiënten met verdenking op mpox in PBM voor druppel- en contactisolatie met handschoenen, schort met lange mouwen, minimaal chirurgisch mondneusmasker IIR en een spatbril bij kans op spatten.  
 • Bij twijfel over de laesies kan overlegd worden met een dermatoloog of internist-infectioloog.  
 • Geef een patiënt met een vermoedelijke infectie het advies om in afwachting van de testuitslag in thuisisolatie te gaan, en in ieder geval af te zien van intiem contact waaronder seksueel contact. 

Scope

Adviezen voor diagnostiek en beleid van mpox. Denk hieraan bij een persoon met huidlaesies passend bij mpox of proctitis klachten die ontstaan zijn na 1 maart 2022, met name als deze persoon contact heeft gehad met een bevestigd geval of behoort tot MSM. 

Ga naar

 • Achtergronden
  • Epidemiologie en etiologie 
  • Klinisch beeld 
   • Systemische symptomen 
   • Huid- en slijmvlieslaesies 
   • Proctitis 
   • Complicaties 
  • Risicogroepen 
 • Diagnostiek
  • Anamnese 
  • Lichamelijk onderzoek 
  • Aanvullend onderzoek 
   • Diagnostiek naar mpox 
   • Diagnostiek bij een gecompliceerd beloop 
   • Diagnostiek naar soa’s 
  • Evaluatie 
   • Differentiaal diagnose (niet uitputtend) 
 • Beleid
  • Voorlichting 
  • Niet-medicamenteuze behandeling 
  • Medicamenteuze behandeling 
   • Jeuk 
   • Orale laesies en/ of keelpijn 
   • Peri-anale laesies en/ of proctitis 
   • Pijnklachten 
   • Ulcera 
   • Uitgebreide impetiginisatie 
   • Antivirale behandeling 
  • Controle 
  • Consultatie en verwijzing 
 • Organisatie van de zorg
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de patiënt 
  • PBM voor de zorgverlener 
  • Maatregelen reiniging/desinfectie ruimte 
  • Maatregelen na een risicocontact 
  • Vaccinatie 
  • Registratie in het HIS

Meer informatie

Referenties