Farmacotherapie

Als huisarts wilt u iedere patiënt de beste medicamenteuze behandeling geven. Daar ondersteunen wij u op verschillende manieren bij:

  • We ontwikkelen een betrouwbaar en veilig medicamenteus beleid. Dit leggen we vast in behandeladviezen over geneesmiddelenkeuze in bijna elke NHG-Standaard en -Behandelrichtlijn.
  • Het farmacotherapeutisch beleid uit de richtlijnen bundelen we in het NHG-Formularium, dat u op een gemakkelijke manier kunt gebruiken tijdens het spreekuur. Direct in uw HIS of via speciale apps.

Beleid toepassen met het NHG-Formularium

Het farmacotherapeutisch beleid uit de standaarden en behandelrichtlijnen is geïntegreerd in het NHG-Formularium. Voor meer dan 200 aandoeningen en klachten biedt het praktische stappenplannen en adviezen voor de praktijk.  

Werkwijze medicamenteus beleid

Om u als huisarts te voorzien van een veilig medicamenteus beleid hanteren we altijd de NHG-Werkwijze keuze geneesmiddelen.

NHG-Standpunten Farmacotherapie

Is er minder wetenschappelijk bewijs over (nieuwe) onderwerpen? Dan vertalen we de stand van zaken naar een NHG-Standpunt. Meedenken is mogelijk.

We werken samen

Bij strategische en beleidsmatige farmacotherapie-vraagstukken werken we nauw samen in projecten en samenwerkingsverbanden.

Farmacotherapie op Thuisarts.nl

Het medicamenteuze beleid uit NHG-Richtlijnen wordt in een aantal gevallen ook verwerkt op Thuisarts.nl. 

Bekijk het overzicht van deze Thuisarts.nl pagina’s. U kunt patiënten hiernaartoe verwijzen.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings-afspraken

Samen met beroepsorganisaties ontwikkelt het NHG LESA’s. Een LESA geeft u aanbevelingen, handreikingen en tips.

Op gebied van farmacotherapie zijn de onderstaande LESA’s ontwikkeld:

Geneesmiddelen en verkeersveiligheid

Organisatie van zorg bij chronische medicatie

Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn

Met het NHG-Formularium handel
ik betrouwbaar en patiëntgericht volgens
de laatste NHG-Richtlijnen