NHG-Formularium

Het farmacotherapeutisch beleid uit NHG-Standaarden en -Behandelrichtlijnen is samengevat en gebundeld in het NHG-Formularium. Voor meer dan 200 aandoeningen en klachten biedt het praktische stappenplannen en adviezen voor de praktijk.

Werkt u volgens het NHG-Formularium, dan werkt u volgens de laatste NHG-Richtlijnen. Gebruikers van het NHG-Formularium hoeven ook niet alle richtlijnen na te slaan om een behandeling te starten. Wel zo gemakkelijk.

NHG-Formularium gebruiken

Het NHG-Formularium is geïntegreerd in 7 HIS-en. Voor NHG-leden is het ook gratis beschikbaar als naslagfunctie via formularium.nhg.org en in de NHG Rx-app.

De 8 zekerheden van het NHG-Formularium

1. Volledig

Het NHG-Formularium helpt u bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Dit gebeurt bij ruim 200 aandoeningen of klachten waarover het NHG richtlijnen heeft. Wij geven u ook advies wanneer een geneesmiddel juist niet nodig is. 

2. Patiëntgericht

Gebruikt u het NHG-Formularium vanuit het HIS? Dan houdt het rekening met de geregistreerde patiëntgegevens zoals actuele medicatie, allergieën, geslacht, leeftijd en co-morbiditeit. Voor kinderen bieden we steeds vaker kant-en-klare voorschriften op basis van lichaamsgewicht. Het NHG-Formularium kijkt naar alle NHG-Richtlijnen. Patiënten krijgen hierdoor een zo passend mogelijke behandeling. 

3 Snel en efficiënt

Werken met het NHG-Formularium bespaart tijd. Ons formularium is gebaseerd op de NHG-Richtlijnen. U hoeft dus de betreffende richtlijn niet meer te raadplegen.

4. Actueel

Ongeveer 5 keer per jaar actualiseren wij het NHG-Formularium. Nieuwe of herziene richtlijnen zijn binnen 3 maanden na publicatie verwerkt. In het wijzigingsoverzicht vindt u de laatste aanpassingen.

5. Transparant

Keuzes voor geneesmiddelen maken we op basis van de NHG-Werkwijze “keuze geneesmiddelen”. Plaatsbepaling van geneesmiddelen vindt plaats op basis van  inhoudelijke criteria; zoals effectiviteit, veiligheid en bijwerkingen. Ons formularium is daarmee transparant.

6. De beroepsstandaard

Met het NHG-Formularium schrijft u voor volgens de richtlijnen van uw beroepsvereniging. Daarmee handelt u volgens de laatste inzichten vanuit de wetenschap.

7. Oog voor kosten

Zijn er meerdere geneesmiddelen inhoudelijk gelijkwaardig? Dan worden er maximaal 3 vermeld. Bij inhoudelijke gelijkwaardigheid geven de kosten de doorslag. Hierdoor blijft de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg gewaarborgd en draagt het bij aan doelmatig gebruik van geneesmiddelen. 

8. Altijd en overal beschikbaar

Het NHG-Formularium is beschikbaar in de meeste HIS-en (vaak niet bekend!), als app of via formularium.nhg.org (exclusief voor leden).

Vragen?

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden ze graag.
Stuur een e-mail naar kenniscentrum@nhg.org.