NHG-Formularium wijzigingen

Ongeveer 5 keer per jaar wordt het NHG-Formularium geactualiseerd. De actuele versie van het NHG-Formularium wordt opgenomen in de applicatie Prescriptor, in de NHG-Rx app (beide van Digitalis) en in het HIS (van Chipsoft). NHG-leden kunnen het NHG-Formularium direct online raadplegen.

Wijzigingen maart 2022

De indicatie Acuut coronair syndroom is herzien naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Acuut coronair syndroom.

De indicaties DermatomycosenOnychomycose en Pityriasisversicolor zijn herzien naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Dermatomycosen.

Er is een nieuwe indicatie Langdurige klachten na COVID-19 toegevoegd aan het NHG-Formularium naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe NHG-Standaard Langdurige klachten na COVID-19.

Het patiëntkenmerk Ernstig verminderde nierfunctie (eGFR < 30) wordt niet meer toegepast in het Formularium. Met dit patiëntkenmerk was het niet mogelijk om het beleid (dosisaanpassing of contra-indicatie) bij verminderde nierfunctie adequaat te ondersteunen. Raadpleeg de staptekst voor adviezen en het beleid bij verminderde nierfunctie.

Wijzigingen februari 2022

De indicatie Melasma is herzien naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Melasma.  

De indicatie Lichen sclerosus is herzien naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe NHG-Standaard Lichen sclerosus.  

De indicaties voor het geven van medicamenteuze maagbescherming zijn opgenomen in de informatie over alle relevante geneesmiddelgroepen, zoals NSAID’s, trombocytenaggregatieremmers, vitamine K-antagonisten, etc. Het is dus niet meer nodig om daarvoor de indicatie Maagbescherming raadplegen. 

De indicatie Acuut hoesten (gecompliceerd) biedt nu aparte therapieschema’s voor behandeling van niet-specifieke pneumonie, vermoeden aspiratiepneumonie, en verhoogd risico op Q-koorts/Legionella. Voorheen stonden alle behandeladviezen in hetzelfde therapieschema. 

Bij meerdere indicaties (tekenbeet/erythema migrans, gingivitis, endocarditisprofylaxe) zijn voor kinderen geneesmiddelkeuzes op lichaamsgewicht toegevoegd.  

Aan de indicatie Gingivitis is een therapieschema toegevoegd voor endocarditisprofylaxe. Hierdoor is het niet meer nodig om de indicatie Endocarditisprofylaxe te raadplegen in de situatie waarin de patiënt een gebitsreiniging ondergaat.  

Bij combinatiepreparaten is het vanaf nu mogelijk om de informatie over beide geneesmiddelgroepen die opgenomen zijn in het combinatiepreparaat eenvoudig te raadplegen.  

Wijzigingen december 2021

Aan de indicatie Diabetes mellitus type 2 is een stappenplan toegevoegd voor medicamenteuze behandeling van niet-kwetsbare patiënten met zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Het oude stappenplan blijft van toepassing voor overige patiënten. Aanleiding voor de aanpassing is de publicatie van de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2.

De indicatie Pijn is herzien naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Pijn. Het onderwerp is opgesplitst in de indicaties:

  • Nociceptieve pijn, met therapieschema’s voor acute nociceptieve pijn, acute ernstige pijn/koliekpijn, chronische pijn (nieuw), pijn in de palliatieve fase (nieuw), en afbouwen langdurig opioïdgebruik (nieuw)
  • Neuropathische pijn, met therapieschema’s voor neuropathische pijn algemeen, en trigeminusneuralgie.

De indicatie COVID-19 is aangepast na het uitkomen van een nieuwe versie van de NHG-Standaard COVID-19. Het therapieschema Behandeling klachten COVID-19 is toegevoegd voor behandeling met inhalatiecorticosteroïden bij een COVID-19-patiënt ≥ 50 jaar met klachten die < 14 dagen bestaan.

De indicatie Essentiële tremor is herzien naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Behandelrichtlijn Essentiële tremor. Bij start met een bètablokker wordt nu geadviseerd om met een lage dosis te beginnen en langzaam op te bouwen. Ook zijn voorschriften opgenomen voor zo nodig gebruik van propranolol indien de patiënt na inname een snel effect ervaart.

De indicatie Enkelbandletsel is herzien naar aanleiding van de publicatie van de herziene NHG-Standaard Enkelbandletsel.

Verwachte updates 

Voor 2022 staan updates van het NHG-Formularium gepland in:

  • week 12 (maart)
  • week 25 (juni)
  • week 38 (september)
  • week 49 (december)

Suggesties?

Heeft u suggesties om het NHG-Formularium te verbeteren? Stuur uw reactie naar info@nhg.org