Spoedzorg

Spoedzorg vormt een integraal onderdeel van de huisartsenzorg. Het aandeel van de acute zorgvragen die door de huisartsenpraktijken overdag en door de huisartsenposten tijdens ANW-uren behandeld worden, is aanzienlijk.

Volgens de cijfers van de Monitor acute zorg 2018 kwamen naar schatting 3 miljoen acute zorgvragen bij huisartsenpraktijken overdag terecht, en 3.6 miljoen zorgvragen bij huisartsenposten. Deze acute zorg wordt in nauwe samenwerking met andere partners in de keten acute zorg geleverd.

Met kwalitatief hoogwaardige producten ondersteunt het NHG zorgverleners tijdens de behandeling van acute zorgsituaties.

Medicatie in acute palliatieve situaties

Deze spoedkaart geeft aanbevelingen voor de medicamenteuze behandeling in acute palliatieve situaties bij volwassen patiënten.

ABCDE-kaart voor huisartsen

De ABCDE-kaart is een checklist voor spoedeisende situaties in de huisartsgeneeskunde en voor de opleiding van aios.

Geneesmiddelen en zuurstof

De NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties geeft aanbevelingen bij spoedeisende toestandsbeelden.

NHG-Triagewijzer

De NHG-TriageWijzer ondersteunt bij het inschatten van eventuele spoedsituaties en het geven van zorgadviezen. 

Beleid

Volgens de kernwaarden van de Woutschotenconferentie is huisartsenzorg 24 uur per dag beschikbaar. Het NHG-Standpunt Huisarts en spoedzorg (juni 2013) beschrijft spoedzorg als de zorg die zich richt op de zorgvraag die vanuit de beleving van de patiënt acuut is.

De huisartsgeneeskundige acute zorg is onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen qua de organisatie en samenwerking met andere ketenpartners.

“Huisartsenzorg is 24 uur
per dag beschikbaar”

– Woudschotenconferentie 2019